lunes, 25 de abril de 2011

'Bayle de la Peregrina Gallega'

Aportación de José Crisanto Gándara Eiroa
A foto co primer folio do 'Bayle de la Peregrina Gallega'.
O manuscrito tense datado entre 1690 e 1704


En el Arquivo Distrital de Braga. Durante 8 años su consulta estuvo reservada,
mientras se realizaba la investigación que condujo a la tesis doctoral citada. 
É a minha Tese de Doutoramento, e foi citada neste mesmo perfil ontem.
 Por certo: verás referências a rojões, que até o momento só se encontravam
em duas outras fontes portuguesas. Rojões=óptimo para viola ou guitarra.
Por cierto: la compilación del manuscrito, en su estado actual, tiene 1704
como terminus post quem y 1726 como terminus ante quem. En la tesis se
explica en detalle el proceso de compilación y datación...

Podes ler na minha Tese a -breve- descrición -das outras duas fontes
 portuguesas com rojoes: o Livro de Ghitarra do Conde de Redondo
e o ms. de Joseph Tavares Lamacense da BGUC. O primeiro foi
editado em facsímil anos há; o seghundo está descrito e analisado
na tese de mestrado de Rosa Paiao Picado...
Aquí está o link da Tese:
http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/5668

Título: 
Estudio y edición filológica y musical del manuscrito M-471 del Arquivo Distrital de Braga
Autor: 
Director: 
Fecha de publicación: 
2009
Palabras clave: 
Manuscritos
ISBN: 
978-84-692-8844-3
Dereitos: 
Os titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido
Aparece en las colecciones:

No hay comentarios:

Publicar un comentario