miércoles, 27 de abril de 2011

Cantigas da 110 a 200 Miniaturas

Cantigas
da 110 a 200

Cantiga 110
Parella de rabé moriscos

Cantiga 120

Cantiga 130
Parella de cítolas

Cantiga 140
La vihuela de péñola é
coma a vihuela de arco

Cantiga 150
Parella de vihuelas de péñola

 Cantiga 160
Zanfonia

Cantiga 170
Laudes de tipo oriental

Cantiga 180
Carrillon Martillo

 Cantiga 190
Címbalos

Cantiga 200
Organo portativo

No hay comentarios:

Publicar un comentario