sábado, 23 de abril de 2011

Carlos Sobrino Rivas Pianista de Pontevedra

Carlos Sobrino Rivas
Categoría:
Pianista
Fecha de Nacemento:
25 de febreiro de 1861 (17 de xaneiro de 1927)
Lugar de Nacemento:
Pontevedra

Currículum:
Iniciou os seus estudios musicais con oito anos e sendo aínda moi novo trasladouse a Madrid para estudiar Arquitectura, carreira que abandonou para dedicarse por completo á música. A finais do século XIX e en setembro do ano 1900 deu algúns concertos en Pontevedra, a súa cidade natal. Tras perfecciona-los seus estudios musicais e vivir catorce anos en Nova Iorque, estableceuse en Londres en 1898. Deu importantes recitais en Estados Unidos e en países europeos como Dinamarca, Austria, Inglaterra, Holanda, Polonia e Alemaña, onde conseguiu grandes éxitos. En 1905 foi nomeado profesor da Royal Guild-Hall School of Music de Londres.

Obras realizadas:
En Londres estreou a Sinfonía sobre un canto montañés francés, coñecida tamén como Sinfonía Cénevole, de Vincent D'Indy, para piano e orquestra.

Outros datos de interese:
Carlos Sobrino deu recitais conxuntos con importantes artistas como Sarasate, Adelina Patti, Rabos e Rubio.

http://www.galegos.info/gl/carlos-sobrino-rivas


Memorias de Sarasate & Carlos Sobrino 1897


Memorias de Sarasate & Carlos Sobrino 1906


Memorias de Sarasate
Carta de Sarasate a Huarte 1906 & Carlos Sobrino


Memorias de Sarasate
Enfermedad y muerte de Sarasate & Carlos Sobrino


Sarasate dió su primer concierto en público, con 7 años de edad,
en el Círculo de Artesanos en A Coruña.

Hemeroteca
Aportación de Javier Bará Temes
Concerto do pianista pontevedrés Carlos Sobrino Rivas
no Steinway Hall de New York el 3 de decembro de 1885,
segúndo o New York Times o día seguinte.
O pianista tiña 24 anos.

Steinway Hall de New York

 
 
 
 
Category: Pianist
Birth Date: 25th February 1861 (17th January 1927)
Birth Place: Pontevedra
Curriculum:
He began to study Music when he was eight and being still very young he moved to Madrid to study Architecture but he soon gave up to devote himself to Music. At the end of the 19th century and in September 1900, he gave some concerts in Pontevedra, his native city. After improving his musical studies and living in New York for fourteen years, he established himself in London in 1898. He gave important recitals in the USA and European countries such as Denmark, Austria, England, Holland, Poland and Germany, where he was very successful. In 1905, he became a Professor of the Royal Guild-Hall School of Music of London.

 Work & Activities:
In London he performed for the first time a symphony about a French mountain sing, also known as 'Sinfonía Cénevole' by Vincent D'Indy for piano and orchestra.

 Other Interesting Aspects:
Carlos Sobrino gave recitals together with important artists such as Sarasate, Adelina Patti, Rabos and Rubio.

No hay comentarios:

Publicar un comentario